Välkommen till Rekryteringskonferens 2019

 

Tid:      Tisdag 5 november 2019. Registrering och fika kl 8.30-9.00. Program mellan kl 9.00-16.15.

Plats:   Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Pris:     Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

 

Linköpings kommun och Socialstyrelsen bjuder in till en gemensam regional konferens om rekrytering av frivilliga uppdragstagare för att hjälpa barn och vuxna. Konferensen fokuserar på att utveckla rekryteringsarbetet och ge kommunerna en möjlighet att samverka och ta del av varandras erfarenheter och regionala initiativ.

Här anmäler du ditt deltagande och hittar annan information om konferensen.

Hoppas vi ses!

Vem konferensen riktar sig till

Konferensen riktar sig till handläggare på socialförvaltning och överförmyndarenhet som ansvarar för rekrytering av personer till lagreglerade frivilliga uppdrag* och deras chefer. Inbjudan riktar sig även till stödfunktioner, till exempel kommunens kommunikatörer eller resurssamordnare.


*familjehem, kontaktfamilj/stödfamilj, kontaktperson, jourhem och god man.