Presentationer

Tack för ditt deltagande på årets konferens!
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till frivilligcentrum@linkoping.se

På länkarna nedan kan du ladda hem presentationer från konferensen:
Materialet är till för eget bruk – inte för spridning!

 

Vem konferensen riktar sig till

Konferensen riktar sig till handläggare på socialförvaltning och överförmyndarenhet som ansvarar för rekrytering av personer till lagreglerade frivilliga uppdrag* och deras chefer. Inbjudan riktar sig även till stödfunktioner, till exempel kommunens kommunikatörer eller resurssamordnare.


*familjehem, kontaktfamilj/stödfamilj, kontaktperson, jourhem och god man.