Program – Regional rekryteringskonferens


5 november 2019, Linköping Konsert & Kongress

 

Förmiddag

 

8.30-9:00
Inregistrering och fika
Möjlighet att lämna in och bygga en utställning och inspirationskälla med hjälp av material och exempel på rekryteringsaktiviteter.

9:00-9:15
Socialstyrelsen och Linköpings kommun hälsar välkommen

9:15-10:30
Etik, juridik och kommunikation i rekrytering av frivilliga uppdragstagare
Om rekrytering ur socialtjänstens perspektiv. Ett ansvar och en utmaning som ställer krav på utveckling och innovation. Finns det några stenar vi inte lyft på som kan ge oss nya möjligheter i detta utvecklingsarbete?
Anna Svennblad, utredare på Socialstyrelsen

Om att planera kommunikationen för en samordnad nationell informationskampanj
Katrin Tonnes, projektledare och kommunikatör på Socialstyrelsen

Om juridiken och etiken vid framställning av rekryteringsmaterial. Vad får vi egentligen förmedla i vårt rekryteringsmaterial? Vilka ramar sätter GDPR och sekretesslagstiftningen? Vad är etiskt eller oetiskt?”
Malin Ockborn, jurist på Socialstyrelsen

 

Kort paus

10:35-11.20
Familjer i en interkulturell kontext
Vi påverkas alla av kulturer. Som professionell har vi ett särskilt ansvar att veta vad det kan leda till. Hur kan vi förhålla oss till, ta vara på och agera utifrån kulturell mångfald och migrationsprocesser? Hur påverkar kultur och migrationsprocesser möten och insatser och stöd i socialtjänsten?  Kännedom om hur migrationsprocesser påverkar de individer och familjer vi möter kan vara avgörande för att kunna erbjuda och motivera till rätt insats.
Eva Britt Lönnback Yilma, utredare på Socialstyrelsen

11.20-12:00
Två exempel på samverkan
Genom ett länssamarbete mellan de flesta östgötska kommunerna har ett par större gemensamma rekryteringsinsatser genomförts för att nå ut till kommuninvånarna, vilket inte hade varit möjligt för varje enskild kommun. Ta del av erfarenheterna bakom detta kommunikationsarbete.
Josefine Johansson, kommunikatör Norrköpings kommun, Andreas Thander resurssamordnare Linköpings kommun

Överförmyndarkontoret och god man- och förvaltarförening/Frivilliga samhällsarbetare i Eskilstuna kommun, har nyligen arbetat fram ett förslag på insatser som ska ge ett utökat stöd och förbättrad utbildning till gode män och förvaltare i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Vad är bakgrund till överenskommelsen och vad hoppas man på för resultat?
Lina Simola, chef överförmyndarkontoret i Eskilstuna kommun. Benny Sandell, Eskilstuna God man och Förvaltarförening

12:00-13:00
Lunch

 

Eftermiddag

 

13:00-14:00
Psykologiska mekanismer bakom givande. Vad är drivande bakom människors hjälpande?
Vilka känslor, tankar och trosföreställningar är det som ökar och minskar vår motivation att hjälpa andra? I föreläsningen presenteras en taxonomi med fem olika psykologiska mekanismer som samtliga visat sig kunna påverka sannolikheten att vi hjälper.
Arvid Erlandsson, Universitetslektor Linköpings universitet

14:00-16:15
Workshop och erfarenhetsutbyte – inklusive fikapaus
Socialstyrelsen leder oss genom denna del av dagen

16:15
Avslut